Veelgestelde vragen


Kun je onderstaand geen antwoord vinden op je vraag? Neem dan hier contact met ons op

Door de wereldwijde corona pandemie gaan een aantal dingen wat anders dan normaal.
Kijk op de speciale COVID-19 pagina voor actuele vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen over MyCompassion vind je op deze pagina.

Algemeen

Wat gebeurt er met mijn €33?

We sturen je maandelijkse sponsorbijdrage niet rechtstreeks naar het kind, maar naar de lokale kerk die het Compassion-project van je sponsorkind uitvoert. Zo weten we zeker dat de inkomsten ook echt voorzien in de basisbehoeften van het kind, zoals:

•    Geestelijke vorming: zondagsschool of Bijbelstudies
•    Onderwijs: in elk geval taal- en rekenvaardigheid
•    Huiswerkbegeleiding
•    Boeken, spelletjes en dergelijke in het klaslokaal
•    Vakonderwijs
•    Medische zorg: monitoring, extra zorg, medicatie en extra voeding
•    Gezonde maaltijden
•    Voorlichting over hygiëne, voeding, verzorging aan kind én ouders
•    Lichaamsbeweging
•    Clubs en kampen
•    Extra hulp voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapte kinderen

Hoe besteedt Compassion haar giften?

Giften die aan een specifiek doel worden gegeven, worden ook aan dat doel besteed. Losse, extra giften aan je sponsorkind, de familie en het project worden gebruikt voor het doel waarvoor je het geeft. Compassion Nederland heeft het CBF Keurmerk. Dat houdt o.a. in dat een organisatie maximaal 25% van donaties aan fondsenwerving mag besteden. In 2018 lag dat percentage bij Compassion op 5,6%. In ons jaarverslag lees je alles over onze bestedingen.

Wat is de missie van Compassion?

De missie van Compassion is kinderen bevrijden van armoede in Jezus' naam.

Moet je christen zijn om via Compassion te sponsoren?

Nee, iedereen kan via Compassion een kind of student sponsoren. Hou er wel rekening mee dat kinderen in brieven kunnen schrijven over het geloof, kunnen vragen om gebed en/of eigen persoonlijke ervaringen met het geloof willen delen.

In welke landen werkt Compassion en waarom alleen daar?

Compassion werkt in 25 ontwikkelingslanden in Afrika, Azië, Midden-Amerika en Latijns Amerika. Aangezien armoedebestrijding een kwestie van lange-termijnverbinding is, werken we alleen in landen waar de politieke situatie stabiel genoeg is om continuïteit te bieden aan de projecten. Daarnaast werkt Compassion ook uitsluitend via lokale kerken. Zij moeten een langdurige samenwerking kunnen garanderen. Door verschillende omstandigheden is dat niet altijd het geval.

Waarom richt Compassion zich op de ontwikkeling van individuele kinderen en niet allereerst de gemeenschap?

In de afgelopen 60 jaar heeft Compassion ruimschoots ervaring opgedaan in ontwikkelingswerk. Wij hebben verschillende methoden om de armoedecirkel te doorbreken toegepast om tot de volgende conclusie te komen: Een veranderd persoon heeft veel meer impact op zijn of haar omgeving dan iemand wiens leefomstandigheden alleen zijn veranderd. 

Het werkt!
Gemeenschapsontwikkeling is belangrijk werk dat zich richt op deze externe omstandigheden en het is een belangrijke aanvulling op wat wij doen. Compassion richt zich echter op de individuele ontwikkeling van het kind. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat deze aanpak succesvol is. Sponsorkinderen die een Compassion-project hebben doorlopen volgen langer onderwijs dan kinderen buiten de projecten. Zij hebben meer kans op goede banen en groeien vaker uit tot stabiele leiders en beïnvloeders in hun omgeving.

Kan een kind vroegtijdig uit het project gaan en wat gebeurt er dan?

Ja, het komt voor dat een sponsorkind vroegtijdig uit het project gaat. Daar zijn verschillende redenen voor. Compassion doet er altijd alles aan om het kind te kunnen blijven helpen. Op deze webpagina lees je er alles over. 

Hoe selecteert Compassion kinderen voor de projecten?

Lokale projectmedewerkers selecteren kinderen voor de projecten, en doen dat altijd in overleg met de ouders. Omdat we zoveel mogelijk gezinnen willen helpen, neemt Compassion meestal 1 kind uit een gezin op (maximaal 3). Het belangrijkste criterium is de mate van armoede waarin het kind leeft. Compassion helpt eerst degenen die het hardste hulp nodig hebben. Alleen kinderen tussen de 1 en 9 jaar kunnen voor het kindsponsorprogramma worden geselecteerd. Compassion maakt hierbij géén onderscheid in etniciteit of religie. Ieder kind is welkom. De meeste kinderen die in Compassion-projecten worden opgenomen, hebben op dat moment geen christelijke achtergrond.

Kan ik in een Compassion-project stage lopen of werken?

Nee, dat kan niet. Compassion gelooft dat het werk het beste door lokale mensen uit de landen zelf gedaan kan worden. En we willen de lokale werkgelegenheid stimuleren. Daarom willen we stageplaatsen bij Compassion in ontwikkelingslanden beschikbaar stellen voor studenten uit die landen zelf.

Hoe werkt de sponsoring?

Door je maandelijkse sponsorbijdrage van €33 wordt je sponsorkind in een Compassion-project opgenomen dat door een lokale kerk wordt uitgevoerd. Minimaal 2 á 3 keer per jaar ontvang je een brief. Je kunt zo vaak je wilt een brief terugschrijven. Schrijf je vaker, dan krijg je ook vaker brieven terug.

Je sponsorkind gaat op een aantal dagen per week naar het projectgebouw. De activiteiten zijn per land verschillend. In landen waar het onderwijs gratis is, gaan de kinderen naar school en daarna voor aanvullend onderwijs en projectactiviteiten naar het project. Waar onderwijs niet gratis is, vinden ook de schoollessen in het project plaats. Het Compassion-project begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van ieder kind op sociaal, emotioneel, economisch, cognitief, fysiek en geestelijk gebied.

Lees hier meer over hoe het werkt

Schrijven

Kan ik ook foto's en andere bijlagen met mijn brief meesturen?

Ja! Het is hartstikke leuk voor jouw sponsorkind om foto's te krijgen. Zo komen de brieven nog meer tot leven. Je kunt ze uploaden nadat je de brief hebt geschreven. Deze foto's worden dan in het land van jouw sponsorkind uitgeprint en toegevoegd aan de brief. Klik hier voor fototips.

Naast foto's kun je ook kiezen uit diverse kleurplaten en andere materialen om bij te voegen bij je brief. Voor alle leeftijden zit er wel iets tussen.

Als je handmatig schrijft, is het ook mogelijk om foto's en andere (papieren) bijlagen op te sturen. Zorg er dan wel voor dat dit voorzien is van de stickers die je hebt gekregen. Daarop staan de jouw persoonlijke nummers zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de brief met bijlagen op de juiste plek terecht komt.

Kan ik kleding en pakketjes aan mijn sponsorkind sturen?

Ja, maar niet rechtstreeks. Dat komt door internationale postafspraken. Je kunt een extra gift aan je sponsorkind overmaken, waarmee terplekke een cadeau, kleding of gebruiksvoorwerp wordt gekocht.

Je kunt wel papieren bijlagen van maximaal A4-groot en 0,6 cm dik met je brief meesturen. Hier vind je een aantal tips.

Deze papieren bijlagen worden los van je brief naar je sponsorkind verstuurd (je brief wordt ingescand en wordt digitaal verzonden zodat deze zo snel mogelijk aankomt).

Hoe lang doet mijn brief erover om bij mijn sponsorkind te komen?

Je brief doet er zo'n 5 weken over om bij je sponsorkind aan te komen.
Dit gaat als volgt:

1. Jij schrijft een handgeschreven brief of online via onze website.
2. Wij scannen de handgeschreven brief en sturen deze digitaal naar het veldkantoor in het land van je sponsorkind.
3. Onze collega's in het veldkantoor vertalen en printen de brieven met eventuele bijlagen.
4. De brief wordt naar het Compassion-project gebracht waar deze aan je sponsorkind wordt gegeven.

De brief die je sponsorkind schrijft, ondergaat precies hetzelfde proces en ligt dus ook met zo'n 5 weken in je brievenbus.

Waar kan ik terecht met vragen over een brief van mijn sponsorkind?

Dat kan via de serviceafdeling van Compassion Nederland. We helpen je graag verder! 

Telefoon: 055-5994422 (tijdens kantooruren)
E-mail: info@compassion.nl

Waar kan ik de brief voor mijn sponsorkind naar toesturen?

De snelste manier om een brief aan je sponsorkind te schrijven, is via deze website.
Mocht je toch een papieren brief willen sturen, zorg dan dat deze voorzien is van jouw naam en sponsornummer en de naam en het kindnummer van je sponsorkind. (Gebruik hiervoor eenvoudig de etiketten die je in de sponsormap hebt ontvangen.)
Deze brief kun je dan sturen naar:

Compassion Nederland
Postbus 1340
7301 BN Apeldoorn

Kan ik in de taal van mijn sponsorkind schrijven?

Ja! Als je de lokale taal van je sponsorkind beheerst, dan mag je gerust in die taal schrijven. De brief kan dan direct worden doorgestuurd naar je sponsorkind, zonder tussenkomst van een vertaler. De brief van je sponsorkind ontvang je altijd met een Engelse vertaling en desgewenst met een Nederlandse vertaling bijgevoegd. 

Ben je het Engels machtig, dan mag je de brief in het Engels schrijven (graag zelfs!). Wil je liever in het Nederlands schrijven, dan zorgen wij voor een Engelse vertaling van je brief. Je sponsorkind ontvangt altijd jouw originele tekst met een aparte vertaling.

Moet ik brieven schrijven en waarom is schrijven zo belangrijk?

Nee, maar we moedigen je wél aan om dit te doen, omdat het je sponsorkind erg bemoedigt. De kinderen kijken uit naar post van hun sponsor en vaak worden de brieven bewaard en herlezen. Voor veel kinderen betekent het feit dat iemand aan hen denkt veel voor hun zelfbeeld. 

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat kinderen die brieven ontvangen over het algemeen beter presteren dan kinderen zonder schrijvende sponsor. Je kunt hier ook online je brief schrijven en een foto meesturen.

Heb je besloten om niet te schrijven, dan kunnen wij een aparte schrijfsponsor toewijzen, die het contact met je sponsorkind onderhoudt. Deze schrijfsponsor ontvangt de brieven van je sponsorkind en reageert hierop. Om de 2 jaar ontvang je nog wel een nieuwe foto van je sponsorkind. Wil je graag dat iemand anders het schrijven overneemt, neem dan contact met ons op

Kan ik e-mailen met mijn sponsorkind?

Nee, vanwege veiligheidsoverwegingen kunt je niet rechtstreeks met je sponsorkind e-mailen. Wel kun je online een brief schrijven, welke wij als e-mail doorsturen naar het Compassion-kantoor in het betreffende land. Daar wordt de mail geprint en naar je sponsorkind gestuurd. Hierdoor is je brief veel eerder op de plaats van bestemming.

We raden ook af om contact met je sponsorkind te hebben via sociale media. Ditkan een snel en aantrekkelijk alternatief voor het schrijven van brieven lijken, toch is dat niet de bedoeling. We leggen je graag uit waarom. Lees het hier.

Service

Hoe kan ik een wijziging in mijn gegevens doorgeven?

Wijzigingen in gegevens kun je via onze servicepagina doorgeven. Daarnaast kun je telefonisch contact met ons opnemen via 055–5994422 (op werkdagen van 8.30–17.00 uur) of stuur een e-mail naar info@compassion.nl.

Ik ga naar het buitenland verhuizen. Wat gebeurt er met mijn sponsoring?

Als je verhuist naar een ander land, waar Compassion ook een (partner)kantoor heeft, is het mogelijk om de ondersteuning van je sponsorkind te laten overzetten naar dit betreffende land. Het betreft alleen de 14 partnerlanden waar Compassion sponsors werft, niet de veldkantoren in de landen waar Compassion actief is. We hebben de volgende gegevens van je nodig zodat we je ondersteuning kunnen overzetten:

•    Sponsornummer
•    Naam
•    Naam sponsorkind en kindnummer
•    Nieuwe adresgegevens in het land waar je gaat wonen
•    Nieuwe telefoonnummer
•    E-mailadres
•    Datum van verhuizing

Je gegevens en de laatste maand van betaling worden dan doorgegeven aan ons partnerkantoor. Wij willen je vragen om na aankomst in het land zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het kantoor. Je ontvangt van ons de contactgegevens van dit partnerkantoor.

Mocht je verhuizen naar een land waar Compassion geen partnerkantoor heeft, dan kan je ervoor kiezen via ons kantoor te blijven sponsoren of het over te zetten naar het dichtstbijzijnde partnerkantoor.

Wat is het RSIN nummer van Compassion?

Het RSIN nummer van Compassion is 804560316.

Mijn sponsorkind

Kan ik een extra gift geven aan mijn sponsorkind of zijn familie?

Ja, dat kan hier! Er zijn meerdere mogelijkheden om iets extra’s te geven:

•    Verjaardagsgift (min. € 15, max. € 80 per jaar)
•    Persoonlijke gift aan je sponsorkind (min. € 15, max. € 80 per jaar)
•    Familiegift (min. € 25, max. € 800 per jaar)
•    Projectgift (min. € 100, max. € 1.600 per jaar)
•    Kerstgift (geen minimum of maximum)

Er zijn minimum- en maximum giftbedragen omdat we de gezinnen leren hoe ze het beste met geld om kunnen gaan.

Je kerstgift komt ten goede aan het Kerstfonds van Compassion, waaruit alle kinderen met de Kerst een cadeautje van ongeveer € 15 ontvangen. 

We adviseren je om de verjaardagsgift ongeveer een maand voor de verjaardag van je sponsorkind over te maken, zodat het op tijd bij je sponsorkind aankomt.

Een persoonlijke gift kun je eens per jaar geven. Een familiegift en projectgift maximaal 2 keer per jaar.

Hoe lang duurt de sponsoring?

Compassion hoopt dat jij je kind blijft steunen tot hij of zij het project heeft afgerond. Sponsorkinderen zijn dan doorgaans tussen de 18 en 22 jaar.

Sponsoren tot het afronden van de middelbare school is niet voor iedere sponsor mogelijk. Je kunt waarschijnlijk nu ook nog niet overzien of je zo lang betrokken kunt blijven bij je sponsorkind. Ook wij kunnen niet garanderen dat een kind tot het eind in het project blijft. Maar elke maand dat je een kind sponsort, maakt een groot verschil.

Wanneer wij bericht krijgen dat je sponsorkind het project heeft verlaten, nemen we contact met je op via telefoon of brief.

Hoe weet ik dat de sponsoring is afgelopen?

Je ontvangt van ons een bericht per brief of telefoon zodra we weten dat je sponsorkind het project gaat verlaten.

Mocht er tijdens de sponsoring iets gebeuren waardoor je sponsorkind niet meer naar het project kan, nemen wij direct persoonlijk contact met je op. Normaal gesproken rond een kind de sponsoring af tussen de 18 en 22 jaar.

Wat gebeurt er met mijn sponsorkind als ik de sponsoring beëindig?

Als je de sponsoring moet beëindigen, blijft je sponsorkind in het Compassion-project en zoekt Compassion Nederland een nieuwe sponsor voor hem of haar.

Als je zelf iemand in je omgeving weet die hem/haar wil sponsoren, dan kunnen we dat overzetten.

Hoe kan ik mijn sponsoring beëindigen?

Overweeg je jouw steun aan je sponsorkind stop te zetten?

Wij zetten ons graag in om jouw sponsorkind in het project te houden omdat de impact op zijn/haar leven groot is.

Wat zijn de mogelijkheden?

Graag denken we met je mee over mogelijkheden om jouw sponsorkind te kunnen blijven ondersteunen zodat het in het project kan blijven en onder andere zijn/haar diploma kan halen.

Hieronder vind je enkele opties:

  • Je laat een kennis, vriend of familielid de sponsoring overnemen. Regel het hier >
  • Je deelt je sponsoring met een andere persoon uit je omgeving
  • Je treft een tijdelijke financiële regeling in overleg met ons

Voor het bespreken van bovenstaande opties of het beëindigen van je sponsoring kun je ons bellen tijdens kantooruren op 055- 5994422. Kun je ons telefonisch niet bereiken vul dan het uitschrijfformulier in. Dan nemen nemen wij contact met jou op.

Wanneer kan ik nieuwe informatie van mijn sponsorkind verwachten?

Je ontvangt minimaal 2 keer per jaar een brief van je sponsorkind en eens per jaar ontvang je ook een brief van iemand uit de omgeving van je sponsorkind. Door vaker te schrijven bemoedig jij je sponsorkind natuurlijk ook meer en ontvang je vaker een brief terug. Je ontvangt maximaal 6 brieven per jaar. Ook sturen we eens per 2 jaar een nieuwe foto van je sponsorkind. Mocht er iets met je sponsorkind aan de hand zijn (bijvoorbeeld getroffen door een ramp, ernstige ziekte, projectverlating of een andere situatie), dan nemen wij direct contact met je op.

Ben ik de enige sponsor van mijn sponsorkind?

Ja, ieder kind heeft 1 sponsor. Het is wel mogelijk om samen met anderen een kind te sponsoren. Dan wordt 1 persoon uit de groep de contactpersoon.

Waar vind ik informatie over mijn sponsorkind?

Aan het begin van je sponsoring ontvang je een sponsormap met biografie en een foto van je sponsorkind. Eens in de 2 jaar sturen we je een nieuwe foto. Via de brieven blijf je verder op de hoogte van zijn/haar ontwikkeling.

Wanneer je een account hebt in MyCompassion, kun je daar altijd de informatie en de nieuwste foto van je sponsorkind vinden. Lees meer over MyCompassion.

Klopt de naam van mijn sponsorkind wel?

Het gebeurt regelmatig dat de kinderen hun brieven met een andere naam ondertekenen dan de officiële naam die bij ons (en bij de sponsor) bekend is. Dit komt doordat bij de inschrijving van het kind vaak de officiële naam doorgegeven wordt. Dit is de naam die dan op alle informatie over het kind vermeld wordt. De roepnaam van het kind kan anders zijn (in sommige culturen lijkt deze zelfs helemaal niet op de officiële naam).

Mijn sponsorkind benadert me op sociale media. Kan ik hierop reageren?

In contact komen met je sponsorkind via sociale media kan een snel en aantrekkelijk alternatief voor het schrijven van brieven lijken, toch is dat niet de bedoeling. We leggen je graag uit waarom. Lees het hier.

Waarom zie ik alleen de voornaam van het kind dat ik sponsor en geen achternaam?

In verband met de veiligheid van de kinderen vermelden we in de communicatie alleen de voornaam. Op deze manier beschermen we de kinderen doordat ze moeilijker traceerbaar zijn.

Geven

Welke impact heeft mijn € 33 op het leven van een kind in armoede?

Met je sponsorbijdrage ondersteun je een sponsorkind persoonlijk. Hij/zij ontvangt hierdoor fysieke, sociale/emotionele, cognitieve en geestelijke ondersteuning via een lokaal Compassion-project. Praktisch betekent dat onder andere: medische zorg, extra onderwijs, gezonde voeding, emotionele en geestelijke zorg en andere projectactiviteiten. De sponsorkinderen zouden deze hulp zonder het project waarschijnlijk nooit ontvangen. 

Ons doel is dat ieder kind na het afronden van de middelbare school zelfredzaam is. Dat betekent dat een jongere de juiste houding en vaardigheden heeft om te solliciteren, maar ook dat hij/zij zich zoveel mogelijk een vak eigen heeft gemaakt. Daarnaast heeft het sponsoren van een kind ook een positief effect op het gezin. 

Een sponsorkind neemt wat hij/zij geleerd en ontvangen heeft op het project mee naar huis en deelt dit met andere broertjes en zusjes. Voor ouders worden er op het project regelmatig activiteiten en cursussen georganiseerd op het gebied van opvoeding, veiligheid en hygiëne.

Lees hier meer over Compassions werkwijze

Kan ik extra giften geven?

Ja, dat kan hier! Er zijn meerdere mogelijkheden om iets extra’s te geven:

•    Verjaardagsgift (min. € 15, max. € 80 per jaar)
•    Persoonlijke gift aan je sponsorkind (min. € 15, max. € 80 per jaar)
•    Familiegift (min. € 25, max. € 800 per jaar)
•    Projectgift (min. € 100, max. € 1.600 per jaar)
•    Kerstgift (geen minimum of maximum)

Er zijn minimum- en maximum giftbedragen omdat we de gezinnen leren hoe ze het beste met geld om kunnen gaan.

Je kerstgift komt ten goede aan het Kerstfonds van Compassion, waaruit alle kinderen met de Kerst een cadeautje van ongeveer € 15 ontvangen. 


We adviseren je om de verjaardagsgift ongeveer een maand voor de verjaardag van je sponsorkind over te maken, zodat het op tijd bij je sponsorkind aankomt.

Een persoonlijke gift kun je eens per jaar gegeven. Een familiegift en projectgift maximaal 2 keer per jaar.

Hoe maak ik mijn sponsorbijdrage of een extra gift over?

De makkelijkste en goedkoopste manier is via een machtiging. Je kunt een machtiging afgeven bij de start van de sponsoring of anders later aan ons doorgeven per telefoon of e-mail.

Je kunt je bijdrage of gift ook persoonlijk overmaken naar rekeningnummer 3232 (IBAN: NL91 INGB 0000 0032 32) van Compassion Nederland o.v.v. je 6-cijferige sponsornummer (bijvoorbeeld 123456) en met een omschrijving van de bestemming (bijv. sponsorbijdrage, verjaardagsgift of familiegift). Voor giften boven de € 15 ontvang je van ons een bevestigingsbrief per e-mail of post.

Zijn mijn giften belasting-aftrekbaar?

Ja. Compassion is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Dit betekent dat je giften en sponsorgelden aan goede doelen (vanaf de drempel van 1% van het inkomen) voor 100% aftrekbaar zijn.

Dit betekent ook dat Compassion gebruikmaakt van de fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Door je gift vast te leggen in een schenkingsovereenkomst heb je soms extra belastingvoordeel. 

Als je onze digitale nieuwsbrief ontvangt, dan delen we in een aparte e-mail eind januari een totaalbedrag aan giften van het voorgaande jaar (van het sponsornummer dat is gekoppeld aan betreffende e-mailadres). Als je deze mail niet meer hebt dan kunt je ook een jaaropgave bij ons opvragen.

Ook voor Belgische sponsors die vanaf een Belgisch bankrekeningnummer geld overmaken, zijn giften fiscaal aftrekbaar.

Hoe weet ik wat mijn sponsorkind of familie van mijn gift heeft gekocht?

Voor elke gift vanaf (omgerekend) $18 die een sponsorkind of de familie ontvangt, wordt een bedankbrief geschreven. In deze brief wordt aan de sponsor bevestigd dat de gift is ontvangen. Het sponsorkind of de begeleider vertelt hoe de gift is besteed. Bij giften vanaf $54 wordt er in de brief één of meerdere foto’s toegevoegd. De sponsor ontvangt de bedankbrief binnen zes maanden nadat de gift is gedoneerd.

Ik wil mijn sponsorkind een extra gift geven. Hoe weet ik wat nodig is?

Soms schrijven kinderen in een brief over specifieke noden. Als sponsor kun je dan overwegen om een extra gift te geven. Welk bedrag je ook geeft, het is altijd een welkome gift voor de familie! 

De projectleiding van Compassion overlegt met de familie wat zij nodig hebben en hoe jouw geld besteed wordt. Op het moment dat je gift daadwerkelijk arriveert, kunnen de noden anders liggen. Op dat moment bekijken we opnieuw hoe het geld gebruikt wordt.

Wat is Sponsorplus?

Helaas worden sponsorkinderen en het werk van Compassion wereldwijd ook getroffen door rampen, infectieziekten en andere problemen. Om in die situaties daadkrachtig te kunnen reageren, heeft Compassion SPONSOR+ in het leven geroepen. Door dit programma kunnen we:

• Preventief handelen
• Malaria en hiv/aids bestrijden
• Voorzien in noodhulp na rampen
• Voorzien in basisbehoeften (bijvoorbeeld schoon drinkwater)

Door een extra maandelijkse bijdrage van € 5 help je Compassion om deze aanvullende projecten uit te voeren. Je bijdrage gaat dus niet direct naar jouw sponsorkind, maar gebruikt Compassion voor fondsen waarmee we zowel kinderen, als hun ouders en gemeenschap helpen. Je kunt je hier aanmelden voor SPONSOR+

Kan de maandelijkse sponsorbijdrage veranderen?

Ja, eens in de zoveel jaar passen we de sponsorbijdrage aan, om te garanderen dat we de kinderen goed kunnen blijven helpen. De kosten voor zorg in ontwikkelingslanden stijgen, en dus verhogen we de bijdrage wanneer dat nodig is. In 2016 ging de maandelijkse sponsorbijdrage van € 29 naar € 33. 

Hoe besteedt Compassion mijn extra giften?

Giften die aan een specifiek doel worden gegeven, worden ook aan dat doel besteed. Losse, extra giften aan je sponsorkind, de familie en het project komen ten goede aan het doel waarvoor je het geeft. Een algemene gift gaat naar het fonds ‘Waar Meest Nodig’.

Waarom is mijn sponsorbijdrage nog niet afgeschreven?

Compassion incasseert volgens SEPA-richtlijnen. Dit zijn de richtlijnen voor Europees betalingsverkeer. Dit kan gevolgen hebben voor de afschrijving van jouw sponsorbijdrage. Hier vind je alle gegevens over de incasso, waaronder de data waarop we je bijdrage afschrijven.

Hoe lang duurt de sponsoring?

Compassion hoopt dat jij je kind blijft steunen tot hij of zij het project heeft afgerond. Sponsorkinderen zijn dan tussen de 18 en 22 jaar. Soms doet een kind wat langer over het schooltraject en in sommige landen starten kinderen op iets latere leeftijd met school.

Sponsoren tot het afronden van de middelbare school is niet voor iedere sponsor mogelijk. We verwachten ook niet dat je nu al overziet of je zo lang betrokken kunt blijven bij je sponsorkind. Ook wij kunnen niet garanderen dat een kind tot het eind in het project blijft. Maar elke maand dat je een kind sponsort, maakt een groot verschil.

Een half jaar voor het afstuderen van je sponsorkind ontvang je van ons een brief om je hier op voor te bereiden. Wanneer wij het definitieve bericht vanuit ons veldkantoor hebben ontvangen dat je sponsorkind het Compassion-project heeft afgerond, brengen wij je hiervan op de hoogte.

Waarom zijn er minimum- en maximumgiftbedragen?

Hoewel grote en frequente giften welkom zijn, kan het de verhoudingen binnen een gemeenschap verstoren en kan er jaloezie ontstaan tussen kinderen onderling. Een gift van bijvoorbeeld € 800 is een enorm bedrag dat in de plaatselijke valuta vele maandsalarissen vertegenwoordigt. Door een maximum te stellen aan persoonlijke giften, probeert Compassion onderlinge jaloezie te voorkomen/minimaliseren, verwachtingen te managen en de omgang met geld te verbeteren. 

De maximumlimieten vertegenwoordigen nog steeds gulle giften in de landen waar we werken. Als je overweegt een grote gift te geven, dan adviseren wij dit te sturen als projectgift. Dan profiteren alle gezinnen ervan. De minimum giftbedragen zijn er om de administratie voor Compassion hanteerbaar te houden.

Kan ik iets extra’s doen voor de familie van mijn sponsorkind?

Ja, je kunt de familie van je sponsorkind een familiegift geven. Dat kan jaarlijks een bedrag tussen de € 25 en € 800 zijn. Een Compassion-medewerker zal samen met de familie een cadeau, kleding of gebruiksvoorwerp aanschaffen. Ook kun je voor de familie bidden. Bidden werkt!

Hier kun je online een familiegift geven

Compassion-project

Op basis waarvan selecteert Compassion kinderen voor de projecten?

Lokale projectmedewerkers selecteren kinderen voor de projecten, en doen dat altijd in overleg met de ouders. Omdat we zoveel mogelijk gezinnen willen helpen, neemt Compassion meestal 1 kind uit een gezin op (maximaal 3). Het belangrijkste criterium is de mate van armoede waarin het kind leeft. Compassion helpt eerst degenen die het hardste hulp nodig hebben.

Alleen kinderen tussen de 3 en 9 jaar kunnen voor het kindsponsorprogramma worden geselecteerd. Compassion maakt hierbij géén onderscheid in etniciteit of religie. Ieder kind is welkom. De meeste kinderen die in Compassion-projecten worden opgenomen, hebben op dat moment geen christelijke achtergrond.

Moeten de kinderen christen zijn of worden om hulp te ontvangen?

Nee, kinderen hoeven geen christen te zijn of te worden om hulp van Compassion te (blijven) ontvangen. Ongeacht hun religieuze achtergrond zijn zij welkom om deel te nemen aan het Compassion-project. 

Onze programma’s zijn wel christelijk en elk project is verbonden aan een lokale christelijke gemeente. Compassion wil dat ieder kind levend geloof in actie ziet, het Evangelie hoort en onderwezen wordt over wie Jezus Christus is. Maar geen enkel kind of gezin is verplicht om christen te worden. Het is en blijft een vrije keuze.

Kan Compassion mijn ontwikkelingshulp-project ondersteunen?

We werken via lokale kerken. De regionale kantoren beoordelen met welke kerk een samenwerkingsverband wordt opgestart. Dit hangt af van meerdere factoren. Met name visie en beschikbaarheid van middelen en personen spelen een rol. 

We krijgen wereldwijd regelmatig dergelijke hulpverzoeken. We gaan echter vooral af op de adviezen van de regionale kantoren. Zij hebben het beste zicht op de behoeften, mogelijkheden en haalbaarheid om een project te starten. 

Kan ik een kind in een Compassion-project laten opnemen?

Nee, dit is niet mogelijk. Compassion Nederland kan geen kinderen voordragen voor sponsoring. Lokale projectmedewerkers beoordelen in de omgeving van het project wie er het hardst hulp nodig heeft en in aanmerking komt voor sponsoring.

Bezoeken

Kan ik het adres van mijn sponsorkind krijgen?

Nee, vanwege veiligheidsoverwegingen kunnen er geen adresgegevens van sponsors en sponsorkinderen met elkaar worden uitgewisseld.

Kan ik mijn sponsorkind bezoeken?

Ja, dat kan en juichen we zelfs toe! Je kunt zowel individueel je sponsorkind bezoeken als met een sponsorreis van Compassion mee gaan naar het land van je sponsorkind. Als je je sponsorkind individueel wilt bezoeken, neem dan contact met ons op. 

Wij zoeken vervolgens contact met het betreffende Compassion-kantoor. Bij bezoeken aan kinderen gaat er altijd een Compassion-medewerker mee om te vertalen en veiligheid te waarborgen. Wij zullen je ook praktisch helpen om van deze ontmoeting een onvergetelijke ervaring te maken. 

Klimaatneutraal reizen

Compassion kiest voor 'klimaatneutraal reizen'.
Dit houdt in dat we elke kilometer die we vliegen, compenseren qua CO2 uitstoot.
De gelden die hiervoor beschikbaar komen, hebben we het afgelopen jaar geïnvesteerd het het bomenplantproject 'one child, one tree' in project ES-921 in El Salvador.