Waarom kinderen?


Op dit moment leven er 689 miljoen mensen in extreme armoede, zij moeten met hun gezin rondkomen van minder dan € 1,60 per dag. Tegen het einde van 2021 zullen dit er door de coronacrisis naar schatting ruim 150 miljoen meer zijn. Meer dan de helft van hen is kind.

Bibata uit Burkina Faso

Schokkende cijfers
Kinderen die opgroeien in armoede zijn extreem kwetsbaar. In 2017 stierven er 5,4 miljoen kinderen onder de vijf jaar, dit is 1 op de 26 kinderen. Hiervan stierven 2,5 miljoen kinderen in de eerste 28 dagen van hun leven. Bijna 40 procent van hen stierf op de eerste dag na de geboorte.

De belangrijkste oorzaak voor kindersterfte onder de vijf jaar: besmettelijke ziektes. Ook het gebrek aan schoon drinkwater, malaria en onvoldoende voeding spelen een belangrijke rol. Door betere zorg rondom de geboorte en daarna kan het sterftecijfer verlaagd worden.

Meer dan 264 miljoen kinderen (1 op de 5 kinderen wereldwijd) gaan niet naar school. 150 Miljoen kinderen zijn betrokken bij kinderarbeid en naar schatting worden jaarlijks 2 miljoen kinderen ieder jaar uitgebuit in de seksindustrie. Dit aantal is tijdens de pandemie sterk toegenomen.

Een gezonde ontwikkeling voor ieder kind


Zo werkt kindsponsoring


Als sponsor steun je een kind in zijn of haar ontwikkeling, want ieder kind heeft recht op onderwijs, gezondheidszorg, goede voeding en een veilig thuis. Wanneer een kind in het sponsorprogramma is opgenomen komt het wekelijks naar het Compassion-project. Tijdens de lockdown worden kinderen zoveel mogelijk thuis bezocht.

Voor € 33 per maand sponsor jij één specifiek kind. Hierdoor wordt het opgenomen in het Compassion-project en krijgt daar de hulp die het nodig heeft. Jouw bijdrage heeft direct impact op je sponsorkind, maar ook op zijn of haar omgeving. Jouw sponsoring is meer dan slechts een gift. Met jouw gebed en brieven laat je een kind merken: 'Je bent geliefd. Je mag er zijn. Je bent van waarde.' Iets wat kinderen in kwetsbare situaties weinig te horen krijgen.

Minimaal 2 keer per jaar krijg je een brief van je sponsorkind via MyCompassion. Hier zal ook iedere twee jaar een nieuwe foto te vinden zijn.

Sponsor nu een kind


In je eentje kun niet de hele wereld veranderen. Jij kunt wel beginnen bij het ondersteunen van één kind en hem of haar de mogelijkheid bieden om zich goed te kunnen ontwikkelen. Deze kinderen wachten momenteel op een sponsor. Wil je liever een uitgebreidere keuze? Dat kan op deze pagina.